Mesaj de eroare

Notice: Undefined offset: 1 în counter_get_browser() (linia 70 din /home/cenobscp/public_html/educatiepentrudezvoltaredurabila.ro/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dacă ai intrat în această secțiune, este foarte probabil că încă nu ți-ai clarificat complet conceptul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă (EDD). Îți oferim, din experiența noastră, ceea ce considerăm a fi elementele de bază, care te vor ajuta ulterior, în aprofundarea domeniului.

Începem cu Dezvoltarea Durabilă, pentru că, odată înțeles acest concept, îți va fi foarte ușor să îți dai seama ce este și la ce servește EDD.

Istoricul dezvoltării durabile, în documentele oficiale:

1972: Clubul de la Roma „Limitele creșterii” – D. Meadow

1972: Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (Stockholm)

1974: Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare

1980: “World Conservation Strategy: a strategy for sustainable living”

1987: Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare, comisie reunită sub egida ONU și condusă de Gro Harlem Brundtland, “Our common future”

1992: Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (Rio de Janeiro)

1994: Charta orașelor europene, pentru un model urban durabil (Aalborg, Danemarca)

2002: Comunitatea europeană „Our future, our choice”, al VI-lea program de acțiune pentru mediu

2002: Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (Johanesburg)

2007: Conferința Internațională “Tbilisi +30” – Ahmedabad, India

Definiție:

O dezvoltare care satisface necesitățile prezentului, fără a compromite necesitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile lor nevoi și aspirații.

Dezvoltarea durabilă se află la intersecția următorilor factori:

Fațetele dezvoltării durabile:

  1. iniţiativă politică (raportul Brundtland)
  2. studiu științific (Clubul de la Roma)
  3. expresie a respectului faţă de natură (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii)
  4. o nouă dimensiune a participării democratice (Agenda 21, Clubul de la Roma)
  5. echitate intra- și intergeneraţională (raportul Brundtland)
  6. o viziune pentru viaţă mai bună (Charta Pământului)

Dezideratele dezvoltării durabile sunt:

Valorificarea adecvată a resurselor naturale;

Adoptarea unei perspective globale în analiza problemelor de mediu;

Asigurarea eficienţei economice;

Asigurarea echităţii intra- şi intergeneraţionale în utilizarea resurselor;

Participarea comunităţii la luarea deciziilor de mediu;

Conservarea biodiversităţii şi a integrităţii ecologice;

Susţinerea principiului precauţiei în luarea deciziei şi al anticipării consecinţelor activităţilor economice asupra mediului.

Practic, ceea ce a făcut conceptul de Dezvoltare Durabilă a fost să aducă la un loc și să integreze mai mulți factori și mai multe tipuri de obiective, care, în final, duc spre un scop comun. Cele două imagini de mai jos sunt relevante în acest sens. 

Un rol imporant, în atingerea tuturor acestor deziderate, îl are educația (vezi și imaginea de mai jos). La început, s-a vorbit despre educația pentru mediu. Însă, aceasta este inclusă în conceptul mult mai cuprinzător al Educației pentru Dezvoltare Durabilă.

Scopurile Educației pentru Dezvoltare Durabilă:

Creşterea preocupării oamenilor faţă de interdependenţa sistemelor naturale, sociale, economice şi politice, la toate nivelurile;

Dezvoltarea/ dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, valori, criterii etice de a discerne între diferite posibilităţi de acţiune şi, mai ales, motivaţii de a participa la acţiunile societăţii civile;

Încurajarea evaluării critice şi a luării deciziilor, relative la stilul de viaţă (personal şi grupal) şi la contribuţia acestora la dezvoltarea durabilă a societăţii.

Obiectivele Educației pentru Dezvoltare Durabilă: 

Clarificarea conceptului de dezvoltarea durabilă;

Înţelegerea legăturii intrinseci între principiile economice şi cele ecologice;

Evidenţierea exemplelor de bună practică, în domeniul dezvoltării durabile;

Promovarea valorilor şi acţiunilor personale, care au rol în îndeplinirea dezideratelor dezvoltării durabile;

Încurajarea participării oamenilor la luarea deciziilor, cu privire la dezvoltarea durabilă.

Aceste scopuri și obiective se concretizează într-un proces, ce poate fi împărțit în următoarele etape:

Pe scurt, acestea sunt elementele de bază, care ar trebui să te ajute să îți schițezi o imagine asupra a ceea ce înseamnă Dezvoltare Durabilă și Educație pentru Dezvoltare Durabilă.